بند برنامه نویسی application دانلود برنامه

بند: برنامه نویسی application دانلود برنامه آموزشی معرفی ماشین سیستم آموزش

گت بلاگز اخبار اجتماعی تأخیر یک ساعته کارمندان مجاز است ، بخشنامه معاون اول رییس جمهور جهت کم کردن ترافیک نیمه اول مهر

معاون اول رییس جمهور در بخشنامه ای از کلیه وزاتخانه ها، شرکت ها و موسسات و شرکت های دولتی خواست به منظور مدیریت تقاضای سفرهای شهری در معابر مهم و شریانی شهر تهر

تأخیر یک ساعته کارمندان مجاز است ، بخشنامه معاون اول رییس جمهور جهت کم کردن ترافیک نیمه اول مهر

بخشنامه معاون اول رییس جمهور جهت کم کردن ترافیک نیمه اول مهر/ تأخیر یک ساعته کارمندان مجاز است

عبارات مهم : ترافیک

معاون اول رییس جمهور در بخشنامه ای از کلیه وزاتخانه ها، شرکت ها و موسسات و شرکت های دولتی خواست به منظور مدیریت تقاضای سفرهای شهری در معابر مهم و شریانی شهر تهران؛ از اول تا پانزدهم مهرماه سالجاری تاخیر کارمندان خود تا ساعت ۹ صبح را مجاز تلقی نمایند.

به گزارش ایسنا، متن کامل بخشنامه به شرح ذیل است:

تأخیر یک ساعته کارمندان مجاز است ، بخشنامه معاون اول رییس جمهور جهت کم کردن ترافیک نیمه اول مهر

با توجه به شروع تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ و به منظور مدیریت تقاضای سفرهای شهری و کم کردن وقت ناشی از ترافیک سنگین در معابر مهم و شریانی شهر تهران، کلیه دستگاه های اجرایی و بانک های شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران مجازند از اول تا پانزدهم مهرماه امسال در صورت تأخیر کارمندان خود تا ساعت (۹) صبح، تاخیر مزبور را مجاز تلقی کنند و در صورت لزوم ساعات تأخیر را به عنوان مرخصی ساعتی منظور دارند.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس جمهور

معاون اول رییس جمهور در بخشنامه ای از کلیه وزاتخانه ها، شرکت ها و موسسات و شرکت های دولتی خواست به منظور مدیریت تقاضای سفرهای شهری در معابر مهم و شریانی شهر تهر

واژه های کلیدی: ترافیک | رییس جمهور | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz