بند برنامه نویسی application دانلود برنامه

بند: برنامه نویسی application دانلود برنامه آموزشی معرفی ماشین سیستم آموزش

گت بلاگز اخبار بین الملل گزارشی از آزار جنسی زنان سوری در ازای دریافت کمک‌های غذایی

بی‌بی‌سی مطلع شده است مردانی که کمک‌های شرکت ملل متحد و سایر سازمان‌های خیریه را در سوریه پخش می‌کنند، زنان سوریه را مورد آزار جنسی قرار داده‌اند. 

گزارشی از آزار جنسی زنان سوری در ازای دریافت کمک‌های غذایی

گزارشی از آزار جنسی زنان سوری در ازای دریافت کمک های غذایی

عبارات مهم : خیریه

بی بی سی مطلع شده است مردانی که کمک های شرکت ملل متحد و سایر شرکت های خیریه را در سوریه پخش می کنند، زنان سوریه را مورد آزار جنسی قرار داده اند.

به گزارش ایسنا، امدادرسانان گفته اند این مردان در ازای دادن غذا و سایر کمک ها به زنان از آنها درخواست های جنسی کرده اند.

سه سال پیش در این زمینه هشدارهایی داده شد ولی یک گزارش تازه نشان می دهد که موارد سوء استفاده جنسی از زنان سوری در جنوب این کشور همچنان ادامه دارد.

گزارشی از آزار جنسی زنان سوری در ازای دریافت کمک‌های غذایی

نهادهای وابسته به شرکت ملل متحد و دیگر شرکت های خیریه گفته اند چنین مواردی را تحمل نمی کنند و نسبت به آن گذشتی نشان نمی دهند. آنها گفته اند از موارد سوءاستفاده از زنان سوریه به وسیله شرکت های شریک آنها در منطقه اطلاعی ندارند.

امدادرسانان به بی بی سی گفته اند موارد سوءاستفاده به حدی زیاد است که شماری از زنان سوری از رفتن به مراکز توزیع کمک خودداری می کنند. آنها می گویند علت این امتناع، وجود این برداشت است که آنها جهت دریافت کمک، “خدمات جنسی” ارائه کرده اند.

بی‌بی‌سی مطلع شده است مردانی که کمک‌های شرکت ملل متحد و سایر سازمان‌های خیریه را در سوریه پخش می‌کنند، زنان سوریه را مورد آزار جنسی قرار داده‌اند. 

یک امدادرسان مدعی شده است است شماری از نهادهای امدادرسان “چشمان خود را روی این سوءاستفاده های جنسی بسته اند.” او گفته است علت این کار استفاده از طرف سوم و مقامات محلی جهت توزیع کمک در جاهایی است که دسترسی به آنها امکان پذیر نیست.

دسترسی نهادهای بین المللی به مناطقی در سوریه بسیار سخت و حتی امکان ناپذیر است و در صورتی که بازیگران محلی از پخش کمک خودداری کنند، بحران انسانی شدت یافتن خواهد شد.

سال پیش صندوق جمعیت شرکت ملل متحد در مورد خشونت های متکی بر جنسیت در منطقه تحقیق کرد. نتیجه های این تحقیق نشان داد که ارائه کمک های انساندوستانه در چندین منطقه سوریه در برابر درخواست های جنسی صورت گرفته است.

گزارشی از آزار جنسی زنان سوری در ازای دریافت کمک‌های غذایی

واژه های کلیدی: خیریه | سوریه | دریافت | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz