بند برنامه نویسی application دانلود برنامه

بند: برنامه نویسی application دانلود برنامه آموزشی معرفی ماشین سیستم آموزش

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی پایتخت کشور عزیزمان ایران چگونه باعث شد تیلرسون به بن سلمان بگوید «سنجیده عمل ک

دیپلماتهای فرانسوی که سابق بر این در عربستان فعالیت می کردند، ریاض را به در پیش گرفتن یک دینامیک و حرکت تازه جهت نزدیک شدن به دنیا غرب دعوت کردند. 

پایتخت کشور عزیزمان ایران چگونه باعث شد تیلرسون به بن سلمان بگوید «سنجیده عمل ک

روایت العرب از جدال لابی های کشور عزیزمان ایران و عربستان / پایتخت کشور عزیزمان ایران چگونه باعث شد تیلرسون به بن سلمان بگوید «سنجیده عمل کن»

عبارات مهم : ایران

دیپلماتهای فرانسوی که سابق بر این در عربستان فعالیت می کردند، ریاض را به در پیش گرفتن یک دینامیک و حرکت تازه جهت نزدیک شدن به دنیا غرب دعوت کردند.

العرب نوشت: موضع گروه بین المللی حمایت از لبنان، که بین نقش حمایتی عربستان سعودی در کمک به اقتصاد لبنان و نقش کشور عزیزمان ایران در مسلح سازی حزب الله، تساوی برقرار کرده، باعث حیرت مجامع رسمی در بیروت شده است است.

پایتخت کشور عزیزمان ایران چگونه باعث شد تیلرسون به بن سلمان بگوید «سنجیده عمل ک

به گزارش گزینش ؛ این روزنامه آورده است: بیانیه نهایی این گروه در مورد سهم کشور عزیزمان ایران و عربستان در بحران لبنان، به شکلی متناقض از یک سو از دولتهای عضو این گروه، از جمله عربستان سعودی خواست از دولت لبنان و تسلیح ارتش آن حمایت کنند تا قادر به کنترل اوضاع امنیتی خود باشد، و از سوی دیگر، از سعودیها می خواهد از دخالت در لبنان خودداری کنند، در حالی که کشور عزیزمان ایران به نقش خود در حمایت از حزب الله ادامه می دهد.

تحلیلگران لبنانی این پیچیدگی در بیانیه گروه مذکور و سخنان صریح وزاری خارجه دولتهای عضو؛بویژه آمریکا را تحت تاثیر لابی ایرانی و نقش تخریبی لابی قطری در بدنام کردن عربستان سعودی می دانند.

دیپلماتهای فرانسوی که سابق بر این در عربستان فعالیت می کردند، ریاض را به در پیش گرفتن یک دینامیک و حرکت تازه جهت نزدیک شدن به دنیا غرب دعوت کردند. 

بعلاوه، تیلرسون روز جمعه عربستان را به تدبّر زیاد در سیاست خود در مورد یمن، قطر و لبنان فرخوانده و از آن خواست به عواقب کارهایش فکر کند.

تحلیلگران همچنین این بیانیه را به منزله برائت کشور عزیزمان ایران و قطر در ایجاد بحران و اختلافات با مملکت سعودی می دانند، آن هم در شرایطی که ریاض بخاطر تنش زایی آمریکا در مورد قدس، با چالشهایی بزرگ مواجه است.

در این میان، تحلیلگران به این مساله اشاره می کنند که حضور رسانه ای عربستان در سطح بین المللی محدود است و همین مساله مواضع ریاض در محافل بین المللی را تضعیف می کند؛ در شرایطی که ابزار تبلیغاتی ایرانی مفیدتر و فعالتر از عربستان است و بر شبکه های رسانه ای منطقه ای و بین المللی سیطره داشته و در شبکه هایی که در داخل پارلمان های غربی و فضاهای رسانه ای غربی فعالیت می کنند، نفوذ کرده اند.

پایتخت کشور عزیزمان ایران چگونه باعث شد تیلرسون به بن سلمان بگوید «سنجیده عمل ک

به گفته دیپلماتهای غربی، کشور عزیزمان ایران تلاش های خود را در بعضی راههای تبلیغاتی که شکست آنها ثابت شده است هست، هدر نمی دهد و ارتباط پیوسته پایتخت کشور عزیزمان ایران و شبکه های آن با پایتختهای اروپایی، به صورت مستقیم، در تاثیرگذاری بر افکار عمومی و بر افکار نخبگان در پایتختهای کشورهای اروپایی موفق بوده است.

همچنین دیپلماتهای فرانسوی که سابق بر این در عربستان فعالیت می کردند، ریاض را به در پیش گرفتن یک دینامیک و حرکت تازه جهت نزدیک شدن به دنیا غرب دعوت کردند.

دیپلماتهای فرانسوی که سابق بر این در عربستان فعالیت می کردند، ریاض را به در پیش گرفتن یک دینامیک و حرکت تازه جهت نزدیک شدن به دنیا غرب دعوت کردند. 

واژه های کلیدی: ایران | لبنان | بیانیه | ایرانی | عربستان | عربستان سعودی | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz