بند برنامه نویسی application دانلود برنامه

بند: برنامه نویسی application دانلود برنامه آموزشی معرفی ماشین سیستم آموزش

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی مجازات بی‌حجابی در انظار عمومی دو ماه حبس یا 500 هزار ریال جریمه است / بهمن کشاورز

بهمن کشاورز، حقوقدان در گفت وگو با اعتمادآنلاین راجع به میزان مجازات بی حجابی در انظار عمومی در ارتباط با پرونده دختران خیابان انقلاب گفت: «تا آنجا که حافظه من

مجازات بی‌حجابی در انظار عمومی دو ماه حبس یا 500 هزار ریال جریمه است / بهمن کشاورز

بهمن کشاورز: مجازات بی حجابی در انظار عمومی دو ماه حبس یا 500 هزار ریال جریمه است

عبارات مهم : مجازات

بهمن کشاورز، حقوقدان در گفت وگو با اعتمادآنلاین راجع به میزان مجازات بی حجابی در انظار عمومی در ارتباط با پرونده دختران خیابان انقلاب گفت: «تا آنجا که حافظه من یاری می کند مجازات زن هایی که بدون حجاب قانونی در انظار عمومی ظاهر می شوند دو ماه حبس یا 500 هزار ریال جریمه است و واضح است که قرار صادره از طرف مقام قضایی در دادسرا باید متناسب با جرم یا اتهام انتسابی باشد.»

مجازات بی‌حجابی در انظار عمومی دو ماه حبس یا 500 هزار ریال جریمه است / بهمن کشاورز

او تصریح کرد: «تا آنجا که بنده می دانم این مجازات شدت یافتن هم نشده است.»

او تاکید کرد: «حرکت هر یک از این بانوان حرکتی انفرادی و قائم به فرد است و اینکه ممکن است به لحاظ تماشای برنامه ای یا شنیدن صدایی این معنا به خاطرشان خطور کرده باشد عنوان اتهام و جرم را عوض کردن نمی دهد.»

بهمن کشاورز، حقوقدان در گفت وگو با اعتمادآنلاین راجع به میزان مجازات بی حجابی در انظار عمومی در ارتباط با پرونده دختران خیابان انقلاب گفت: «تا آنجا که حافظه من

کشاورز با بیان اینکه «از طرفی عنوان لزوم تناسب قرار صادره با اتهام انتسابی مساله ای مسلم و تمام شده است و صدور قرار نامتناسب خود تخلف است و چه بسا در شرایطی حتی عنوان کیفری نیز پیدا کند» گفت: «بنده گمان می کنم شایعه صدور قرارهای بسیار سنگین جهت این چند زن درست نباشد و احتمالاً توطئه ای جهت لطمه زدن به شرکت قضایی و نظام کشور عزیزمان ایران است.»

واژه های کلیدی: مجازات | کشاورز | کشاورز | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz